12. mája 2021

Interview with Roman Stoličný


Pán Roman Stoličný je generálny riaditeľ a člen predstavenstva DACHSER Slovakia, a zároveň už takmer dva roky zastáva pozíciu country managera LIEGL & DACHSER v maďarskej dcérskej spoločnosti DACHSER. V oblasti logistiky sa Roman Stoličný pohybuje už viac ako dvadsať rokov. Svoju kariéru začal v roku 1992 vo Švajčiarsko-slovenskej leteckej Spoločnosti Tatra Air. V rokoch 1995 až 2004 zastával funkciu riaditeľa logistickej spoločnosti Lindbergh Air Freight. Tá sa v roku 2004 stala súčasťou medzinárodného koncernu DACHSER. Roman Stoličný mal na starosti celý proces integrácie, ktorý bol úspešne dokončený k 1. januáru 2010. Roman Stoličný je stále držiteľom aktívnej licencie pilota a vo voľnom čase rád lieta.

 
1. Už je to vyše roka, čo svet čelí koronavírusovej kríze, ktorá ochromuje život spoločnosti aj globálnu ekonomiku. Ako by ste zhodnotili toto obdobie z pohľadu logistiky?
Keď sa takto pred rokom celý svet ocitol v koronavírusovej kríze, pre všetkých to bol veľký šok. Museli sme nájsť spôsob, ako čeliť situácii, ktorú nikto z nás predtým nezažil. Aktivovali sa krízové tímy a napriek rýchlym rozhodnutiam sme si museli zachovať chladnú hlavu, aby sme našli čo najlepšie riešenia. Bolo treba minimalizovať rizikový dopad na spoločnosť a zároveň zabezpečiť ochranu zdravia kolegov, rodín, zamestnancov.
 
Aj keď sme sa museli vysporiadať s mnohými komplikáciami, dá sa povedať, že odvetvie logistiky malo šťastie v nešťastí a vyšlo z toho ako jeden z víťazov pandémie. Boli sme súčasťou kritickej infraštruktúry ako dopravný a logistický sektor v pozemnej nákladnej doprave, ktorá bola podporovaná, aby fungovala. Vodiči mali výnimky na cestovanie do zahraničia práve preto, aby bola zabezpečená funkčnosť ekonomiky jednotlivých krajín.
Hoci dnes, na začiatku roka 2021 kríza ešte zďaleka nie je zažehnaná, náš pohľad sa zmenil. Naučili sme sa byť rýchlejší a flexibilnejší a pohotovo reagovať na neustále zmeny situácie, aby sme dokázali naplniť požiadavky našich klientov na rovnakej úrovni ako predtým. Boli sme nútení urýchliť implementáciu niektorých plánovaných zmien a zaviesť tak do praxe inovatívne technológie a IT riešenia, ktoré pre nás ako firmu majú význam z dlhodobého hľadiska.

2. Digitalizácia a automatizácia celého odvetvia logistiky je nesporne kľúčovou témou a v súčasnosti je na historickom maxime. Aké inovácie ste v uplynulom období zaviedli do praxe a aké sú vaše ďalšie plány?
DACHSER je špecialistom na zbernú službu a inovátorom v logistike už od svojich počiatkov. Už teraz sú zásielky našej siete realizované s maximálnym využitím počítačových technológií a s použitím dát. Rýchlejšie a lepšie dáta prospievajú celému dodávateľskému reťazcu. Pomáhajú zvýšiť predvídateľnosť, účinnosť a udržateľnosť tokov tovarov a informácií v časoch obmedzených zdrojov.
V nemeckej centrále v Kemptene má DACHSER vlastné oddelenie výskumu a vývoja a do vlastných IT riešení investuje nemalé prostriedky, aby si zaistil svoju konkurencieschopnosť. Kľúčom k úspechu sú pritom riešenia, ktoré sú univerzálne a zároveň dostatočne flexibilné na to, aby sa dokázali prispôsobiť individuálnym potrebám jednotlivých klientov alebo lokalít.
Aktuálne vo vybraných pobočkách DACHSERu prebieha pilotná fáza projektu automatizácie na prvú a poslednú míľu. Ide o celoeurópsky projekt spoločnosti DACHSER, ktorý sa teraz rozbieha aj na Slovensku. Vodiči na rozvozových linkách obdržali mobilné terminály, ktoré umožňujú lepšie plánovanie vyzdvihnutia a doručenia zásielok. Zavedené sú už na pobočkách v Lozorne a Martine. Ďalšie zavádzanie terminálov bude nasledovať v pobočke Košice.
Vďaka novému softvéru má vodič na prvý pohľad všetky informácie o nakládke a vykládke na poslednej a prvej míli a môže sledovať a reagovať aj na odchýlky oproti plánu a informovať o nich dispečera, terminál totiž funguje zároveň aj ako mobilný telefón. Vysoký potenciál terminálov zahŕňa funkcie prekladača a multilingválne nastavenie, messenger, funkcie fotoaparátu, satelitnú navigáciu a ďalšie prvky optimalizácie prepravného procesu. S implementáciou nových mobilných terminálov úzko súvisia aj projekty Short Distance Planning a XDP − algoritmus pre inteligentné, automatické plánovanie trasy, ktoré budú umožňovať kvalitnejšie a podrobnejšie plánovanie na poslednej a prvej míli na základe dát o zásielke, vozidlách a požiadaviek zákazníkov ako napr. údaje o doručení/vyzdvihnutí zásielky len s hydraulickou plošinou, otváracia doba príjemcu/odosielateľa, časové obmedzenie doručenia podľa zvoleného produktu alebo obmedzenie infraštruktúrou (mosty, podjazdy atď.), v budúcnosti rozšírenie o aktuálnu dopravnú situáciu.

3. Veľkou výzvou pre logistiku je aj čoraz nástojčivejšia potreba ochrany životného prostredia. Zníženie emisií z cestnej dopravy a letectva je jednou z hlavných priorít načrtnutých v zelenej dohode EÚ. Urobil DACHSER nejaké kroky, ktoré by mohli pomôcť pri znižovaní uhlíkovej stopy?
Hľadanie ekologickejších a zároveň udržateľných riešení v doprave je  pre DACHSER  dlhodobým záväzkom. Touto témou sa zaoberáme na všetkých úrovniach, počnúc dôsledným plánovaním, rozvojom elektromobility až po využívanie alternatívnych zdrojov energií a paliva.
Snažíme sa o maximálne ekologické riešenia, pretože veríme, že to je tá správna cesta. Dokážeme si spočítať emisie z dopravy až na úroveň jednotlivých zákazníkov a dodávok. To nám umožňuje presne nastaviť a optimalizovať samotnú prepravu. Naším cieľom je minimalizovať emisie CO2, prachových častíc aj hladinu hluku. Vďaka detailným informáciám z našich TMS systémov Domino a Othello, máme dokonalý prehľad o všetkých zákazkách, ich objemoch a hmotnosti. Presne plánujeme, aký typ vozidla použijeme a v akej emisnej triede. Vodiči sú školení pre hospodárnu jazdu s využitím všetkých dostupných technológií pre ekonomickú prevádzku.
Na redukovanie emisií sa pri dlhších vzdialenostiach používajú cestné vlaky, pri tých kratších už v pár európskych veľkomestách úspešne fungujú elektrobicykle alebo elektrické auta. Máme koncept Emission-Free Delivery umožňujúci bezemisné dodávky zberných zásielok v mestách v Nemecku a Španielsku. V prevádzke sú elektrické FUSO eCanter dodávky alebo Mercedes-Benz eActros. Tieto vozidlá sú súčasťou nášho projektu City Distribution. Prostredníctvom nich DACHSER rozširuje inovatívny a udržateľný koncept pre zásobovanie mestských centier. Zásielky v centrách miest rozvážajú aj s použitím elektrických nákladných bicyklov, ktoré umožňujú prekonať dopravné zápchy a obslúžiť miesta, na ktoré motorové vozidlá nemôžu vstúpiť. Iným príkladom ekologických riešení v rámci logistiky sú napríklad aj solárne panely umiestňované na strechách nákladných áut.
Do konca roka 2022 DACHSER plánuje nahradiť všetku svoju pozemnú manipulačnú techniku v Európe technikou na energeticky úsporné lítium-iónové batérie. Vyznačujú sa trikrát dlhšou životnosťou a významne kratšími nabíjacími časmi. Neobsahujú jedovaté ťažké kovy ako bežné batérie a šetria energiu aj tým, že ušetria produkciu cca 1600 kilogramu CO2 na manipulačné vozidlo a rok. Pri 6 000 manipulačných prostriedkoch to predstavuje 9,6 milióna kilogramov CO2 ročne. Okrem toho, DACHSER sa stal členom zväzu DWV na podporu vodíkových technológií v doprave a bude participovať aj na činnosti pracovnej skupiny HyLogistics. Ich cieľom je poskytovať politickú podporu na prípravu a uvedenie kamiónov s pohonom na palivové články na trh pre zníženie emisií skleníkových plynov v nákladnej preprave a reprezentovať tieto záujmy pred nemeckými a európskymi politikmi a ministerstvami.
 
4. Čo považujete za hlavné prekážky pri  implementácii alternatívnych palív?
Presadzovanie prevratných noviniek a technológii je a vždy bolo behom na dlhú trať. Inak tomu nie je ani pri implementácii alternatívnych palív. Je to tak jednak preto, že pred nami stojí ešte dlhá cesta k ich zdokonaľovaniu a možnostiam využívania v každodennom živote a jednak preto, že tu vzniká konflikt záujmov vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré pôsobia v oblasti výroby a distribúcie štandardných palív. Krôčik po krôčiku sa však veci hýbu dopredu. My v DACHSERi veríme, že aktívne sa zapájať do procesu presadzovania alternatívnych pohonov má veľký význam a v budúcnosti sa nám mnohonásobne vráti.
 
5. Aký je váš názor na umiestnenie WOF EXPO v regióne strednej a východnej Európy?
Z hľadiska európskej logistiky je Slovensko dôležitou lokalitou, pretože leží v srdci Európy, na križovatke ciest spájajúcich východ so západom aj juh so severom. Práve z tohto dôvodu bol práve pri Bratislave umiestnený jeden z troch kľúčových Eurohubov spoločnosti DACHSER, kde dochádza k prekládke tovarov prepravovaných z jedného konca Európy na druhý alebo do prístavov, odkiaľ putujú ďalej do sveta. Z tohto pohľadu je aj umiestnenie veľtrhu WOF EXPO v lokalite CEE logické a zmysluplné. Nás v DACHSERi táto voľba organizátorov veľmi teší.
 

DACHSER, rodinná spoločnosť so sídlom v nemeckom Kemptene, je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. DACHSER ma celkovo 393 pobočiek po celom svete a takmer 31 000 zamestnancov. Na Slovensku pôsobí spoločnosť DACHSER od roku 1995 a v súčasnosti tu má 5 pobočiek, v ktorých pracuje vyše 200 zamestnancov.

www.dachser.sk
  • n