17. mája 2021

Interview with Martin Baláž


Pán Martin Baláž je ako viceprezident a country manager Prologis pre Českú republiku a Slovensko zodpovedný za celé české a slovenské portfólio spoločnosti. Dohliada na jej leasingové a stavebné aktivity, profesionálnu správu nehnuteľností a projektový manažment. Martin Baláž vedie kľúčové investičné projekty Prologis v Českej republike a na Slovensku.


1. Automobilový priemysel a E-commerce sú v súčasnej dobe kľúčovými hráčmi, ktorí ovplyvňujú sektor logistických nehnuteľností na Slovensku. Čo by ste povedali, sú hlavné dôvody toho, že sa Slovensko javí ako atraktívne a strategické miesto pre hráčov z automotive sektora?
Slovensko je otvorenou ekonomikou so silnou exportnou orientáciou na Nemecko. Medzinárodní hráči z automotive sektora, ktorý na Slovensku situujú svoje výrobné kapacity, si tento fakt veľmi dobre uvedomujú a hrá v ich prospech.
Výhodou Slovenska, predovšetkým Bratislavy a západných regiónov, je dostatočne vybudovaná infraštruktúra, stále relatívne dobrá dostupnosť pôdy a pracovnej sily, no najmä atraktívna medzinárodná poloha so skvelou dostupnosťou na európske trhy. Tieto faktory robia zo Slovenska konkurencieschopného hráča, ktorý dokáže prilákať vplyvné automobilové spoločnosti.
 
2. Napriek pandémii COVID-19 sme zaznamenali výrazný dopyt po skladovaní a distribúcii v dôsledku rýchleho rastu sektoru E-commerce. Ako sa Prologis vyrovnal s rastúcim dopytom po skladovacích priestoroch?
Naše parky sú dlhodobo pôsobiskom e-commerce spoločností a logistických firiem, ktoré e-shopom poskytujú svoje služby. Vďačíme za to skutočnosti, že pri výbere lokalít postupujeme obozretne a s ohľadom na budúcnosť, pričom sa sústreďujeme na dobrú dostupnosť miest ako kľúčových spotrebiteľských centier.
Rozmach e-commerce potvrdil, že náš prístup bol správny, keďže v uplynulých mesiacoch sme svedkami celosvetovo rastúceho dopytu po tzv. last-mile lokalitách. Keďže v našich parkoch disponujeme plochou pre dodatočný rozvoj, dokážeme na nový dopyt reagovať výstavbou špekulatívnych projektov i stavieb na mieru. Treba však poznamenať, že dopyt rastie oveľa rýchlejšie než ponuka a očakávame, že tento trend bude pretrvávať dlhodobo a aj po skončení pandémie, čo sa premietne do tlaku na ceny pozemkov a výšky nájmov. Našou stratégiou zostáva naďalej rozvíjať kľúčové parky, čím pre e-commerce a ďalšie spoločnosti v podstate sprístupňujeme tie najatraktívnejšie lokality.

 
3. Hráči e-commerce sektoru sa bezpochyby usilujú rozšíriť svoje úspechy za hranice. Prudký rast ide ruka v ruke s výberom strategických skladovo-logistických priestorov pre ich ďalší rozvoj. Na aké kritériá sa vaši klienti pozerajú pri rozhodovaní o vhodnom umiestnení?
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že zákazníci zvažujú dostupnosť kľúčových trhov a veľkých spotrebiteľských centier. Nároky koncových spotrebiteľov na kvalitu logistických služieb a rýchlosť doručenia zásielok neustále rastú, a preto čoraz viac hráčov z e-commerce sektora hľadá možnosti, ako nárokom spotrebiteľov vyhovieť a zvýšiť tak svoju konkurencieschopnosť. Strategicky umiestnené logistické nehnuteľnosti s možnosťou last-mile doručovania sú v tomto ohľade pre nich jednoznačne kľúčové. 
 
4. Aké inteligentné riešenia ste implementovali v budovách Prologis? Môže si zákazník zvoliť riešenie šité na mieru, ktoré by mohlo pomôcť zvýšiť ich efektivitu, optimalizovať procesy a zároveň zvýšiť udržateľnosť?
Všetky naše budovy staviame už s očakávaním určitého stupňa automatizácie. Samozrejmosťou sú riešenia ako napríklad systém na vzdialené ovládanie a kontrolu spotreby energií či úsporné LED osvetlenie, ktoré teraz vylepšujeme o senzory pohybu a intenzity denného svetla. Nad rámec toho do budov implementujeme ako overené, tak aj na mieru šité automatizačné riešenia pre našich zákazníkov. Konkrétna podoba riešení samozrejme vždy závisí na špecifických potrebách prevádzky každého zákazníka. V Prologis si obzvlášť zakladáme na tom, aby sme podnikanie našich zákazníkov poznali, pochopili a dokázali im tak ponúknuť čo najkvalitnejšie riešenia a služby.

5. Automatizácia zohráva obrovskú úlohu pri rozvoji logistických operácií. Investujú zákazníci Prologis do automatizácie veľké investície?
Dáta nášho výskumného oddelenia Prologis Research naznačujú, že v období pred pandémiou rástol tlak na implementáciu automatizačných riešení skôr pozvoľna. Zmena trhovej situácie však prinútila firmy, ktorých podnikanie rastie, premýšľať oveľa viac nad tým, ako čo najefektívnejšie využiť každý meter štvorcový svojej nehnuteľnosti. Zároveň treba brať do úvahy skutočnosť, že významne rastie dopyt po mestských lokalitách, kde sú možnosti novej výstavby značne obmedzené. Záujemcovia o logistické priestory v týchto lokalitách teda budú musieť hľadať spôsoby, ako zo svojich priestorov získať maximum, a práve automatizácia je jedným z takýchto riešení.
 
6.Aký je váš názor na umiestnenie WOF EXPO v regióne strednej a východnej Európy?
Stredná a východná Európa je pre segment logistických nehnuteľnosti bezpochyby atraktívnym regiónom. Svedčí o tom množstvo novovznikajúcich projektov a neutíchajúci záujem zákazníkov a priestory v tejto časti Európy. Keďže s rastúcou silou treba myslieť aj na dosahy svojich aktivít a spoločenskú zodpovednosť, v Prologis nesmierne vítame túto platformu ako priestor na potrebnú diskusiu, výmenu nápadov a podnetov na celkové zlepšovanie kvality logistických nehnuteľností v našom regióne. Sami sa snažíme poskytovať zákazníkom hodnoty presahujúce rámec štyroch stien a strechy budov a myslím si, že WOF je skvelou príležitosťou ako hovoriť o tom, že podnikanie v sektore logistických nehnuteľností už rozhodne nie je len o výstavbe skladov.
 
 
 
Prologis je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, ktorý sa zameriava na trhy s vysokým rastom a vysokými prekážkami vstupu. K 31. marcu 2021 spoločnosť vlastnila nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou očakávanou rozlohou približne 92 miliónov metrov štvorcových v 19 krajinách. Prologis prenajíma moderné distribučné priestory pestrej škále približne 5 500 zákazníkov z dvoch hlavných oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

www.prologisce.eu
  • n