n
18. júna 2021

Vodíkové palivá – ohromujúci alternatívny zdroj energie na zníženie emisií


Vodík je zdroj energie s veľkým potenciálom čistého a efektívneho paliva v nákladnej doprave. Predpokladá sa, že to bude významný prvok budúcich možností palív pre dopravu, zvýšenie energetickej bezpečnosti, zníženie závislosti na rope, emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia.
Ako možno viete, EÚ nariadila, aby od roku 2025 mali ťažké úžitkové vozidlá prísne obmedzenia týkajúce sa ich emisií CO2 – od roku 2025 je potrebné zníženie o 15% a do roku 2030 je potrebné znížiť ich emisie o 30%. Veľké nákladné vozidlá tvoria 65-70% všetkých emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel.
Spoločnosť Howden, globálny líder v oblasti výroby riešení pre manipuláciu so vzduchom a plynom zo Škótska, verí, že vodík je riešením pre mobilitu na veľké vzdialenosti v budúcnosti, a vyvinuli celý rad produktov, ktoré uľahčujú doplňovanie paliva FCEV.
Podľa NECP Slovensko považuje „používanie dekarbonizovaných plynov a vodíka“ aj za spôsob „zabezpečenia environmentálnej udržateľnosti“. Slovensko teda považuje vodík za „veľmi sľubné palivo“ a za dobrú alternatívu (aj pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia) ako náhradu fosílnych palív v doprave.
A už vidíme aj prvé výsledky. Napríklad Scania vo svojom úsilí smerujúcom k udržateľnej doprave pracuje aj na vývoji v tejto oblasti. V spolupráci s nórskym veľkoobchodom Asko testuje nákladné vozidlá na vodíkový pohon.
Z pohľadu zákazníka sú hlavnými problémami, ktoré bránia rozšíreniu používaniu FCEV v doprave, najmä v porovnaní s elektrickými vozidlami, ich cena a dostupnosť čerpacích staníc na vodík.
Vodíkové čerpacie stanice na Slovensku doteraz neexistovali. No Ministerstvo hospodárstva SR by ich malo postaviť v roku 2021 v Bratislave a Košiciach.
Budúcnosť vodíka na našom trhu podporuje aj veľký záujem slovenských podnikateľov, ktorí sa prihlásili v rekordnom počte 32 projektov v rámci výzvy IPCEI v oblasti vodíkových technológií.
Autá na vodík sa zrejme stanú popri elektromobiloch ďalšou dôležitou ekologickou platformou. Patríte k skeptikom? Snáď sa už čoskoro presvedčíme, ktoré trendy sa presadia.
 
 

  • n