n
9. júla 2021

Zvýšenie transparentnosti IOT naprieč Blockchain


Internet vecí (označovaný ako IOT – Internet of Things) je prirodzeným vývojom IT technológií pripojením rôznych objektov k sieti alebo vzájomne jeden ku druhému. Svetlo ovládané aplikáciou mobilného telefónu alebo budík synchronizovaný s kávovarom sú jednoduchými príkladmi takéhoto prepojenia.

Na konferencii WOF Expo 2021 už 8. októbra, sa uskutoční panelová diskusia o internete vecí a súvisiacich témach, ako obchodovanie a komunikácia medzi strojmi, inteligentné zmluvy, Distributed ledger technologies (DLT), viditeľnosť tovaru v rámci dodávateľského reťazca a zaujímavé praktické príklady a príbehy používateľov.

Blockchain (t. j. Technológie distribuovanej účtovnej knihy) a internet vecí (IoT) sú kľúčové technológie, ktoré budú mať v nasledujúcich 10 rokoch obrovský vplyv na spoločnosti na priemyselnom trhu, ako aj v logistike a dodávateľskom reťazci. Tieto dve technológie zlepšia efektívnosť, poskytnú nové obchodné príležitosti, splnia regulačné požiadavky a zlepšia transparentnosť a viditeľnosť procesov.

International Data Corp. (IDC) predpovedá, že v roku 2025 bude 75% z 55,7 miliárd zariadení prepojených s nejakou platformou IoT. Nedávne udalosti, ako napríklad príchod COVID-19, skutočne dostali blockchain do popredia, pretože spoločenské dištancovanie a zvýšenie počtu pracujúcich z domu urýchlilo digitálne trendy.

V rámci riešenia otázky kybernetickej bezpečnosti predložila Európska komisia v decembri 2020 komplexnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti pre digitálne desaťročie, v ktorej načrtla spôsob rozšítenia internetu bezpečných vecí. Zameriavajú sa na vývoj bezpečných a modulárnych rámcov, ktoré je možné integrovať do nových a existujúcich riešení pre odvetvia ako je výroba, zásobovanie potravinami, energia a doprava. Tento klaster sa skladá z 8 projektov, z ktorých financovanie z prostriedkov EÚ predstavuje 40 miliónov EUR (každý projekt približne 5 miliónov EUR).

„IoT na Slovensku je iba v začiatkoch, objavuje sa hlavne vo výrobných závodoch zahraničných spoločností,“ uviedol Ondrej Macko, šéfredaktor webu TouchIT.sk. „Jednotlivé časti majú vlastnú internetovú adresu a je možné monitorovať celý ich výrobný cyklus.“

„IoT znižuje náklady a optimalizuje výrobné prostriedky, čo znamená zvýšenie zisku,“ uviedol Ondrej Kubo, aplikačný architekt spoločnosti IBM.

Zatiaľ čo na Slovensku sa IoT ešte len začína používať v praxi, vo Veľkej Británii alebo vo Francúzsku si ľudia už môžu kúpiť chladničku, ktorej obsah je možné skontrolovať pomocou senzorov. Prípady použitia a hnacie sily v širšom dodávateľskom reťazci (spolupráca dodávateľov, viditeľnosť prepravy a cezhraničné transakcie) pre tieto dve technológie budeme bližšie skúmať v panelovej diskusii na WOF Expo 2021 s odborníkmi z technologického priemyslu IOT a Blockchain.
 

Viac info o registrácii 👇

kristina.vetrakova@wofexpo.com

Tešíme sa na Vás na WOF EXPO 2021!
  • n