n
24. septembra 2021

Interview with Petr Rožek

Ing. Petr Rožek, Ph.D. je výkonný riaditeľ Svazu špedice a logistiky ČR – zastúpenie medzinárodnej organizácie FIATA pre Českú Republiku. Svaz špedice a logistiky sa dlhodobo venuje problematike výchovy logistických expertov aj vzdelávaniu v oblasti dopravy. Výsledkom je vzdelávací program Špedičná expert FIATA.
Pán Rožek je v súčasnosti jediným certifikovaným lektorom INCOTERMS 2020 v ČR. Lektorsky sa venuje problematike Incoterms, dopravy, poisteniu zásielok a udržateľnému rozvoju v doprave a logistike.1. Európska komisia sa rozhodla podniknúť významný krok v digitalizácii dopravy, v súlade so Zelenou Dohodou. Mohol by ste našim čitateľom v skratke priblížiť, čo je účelom nariadenia eFTi a od kedy by malo vstúpiť do plnej platnosti?
Nařízení EK o digitalizaci eFTi má mnohem širší dosah než jen do odvětví dopravy a logistiky. Prvotním záměrem je zjevně položení pevných základů a rámce pro vytvoření skutečně funkčního a kompatibilního e-governmentu ve všech členských státech EU, neboť je zjevné, že se tento moderní způsob řízení státu a komunikace s jeho občany vyvíjí v jednotlivých členských státech prakticky odděleně a nesourodým tempem. Cílem je tedy vytvoření jednotného způsobu komunikace mezi řídícími orgány státu a Unie a jejich občany. Logistika se pak samozřejmě „ráda sveze“ na této vlně, neboť její historická zkušenost z komunikace s nejrůznějšími dozorovými orgány státní správy je dosud ponejvíce „papírová“, tedy nákladná a zdržující. Většina oboru již uvnitř mezi sebou komunikuje elektronicky zcela běžně, na vzestupu jsou digitální platformy a řešení na základě technologie blockchain, takže jsme velice natěšení na to, až podobné kanály vzniknou a budou fungovat v náš prospěch i na úrovni státní správy.

2. Budú teda dopravcovia schopní používať elektronické dokumenty v rámci celej EÚ?
Ano, dopravci z celé EU a na území celé EU by měli být nejen schopni, ale i ochotni používat elektronické dokumenty; bude jim umožněno používat elektronické nástroje komunikace včetně vystavování a předkládání dopravních a celních dokumentů v elektronické, tedy bezpapírové podobě a příslušní stakeholdeři (policie, celní správa, orgány místní správy a samosprávy, ale i banky, pojišťovny atd.) by měli být schopni – a ochotni – je přijímat se stejnou vahou jako v dnešní době u tištěných dokladů.
Obrovským posunem bude také „přeshraniční“, tedy po celé EU univerzální podoba a platnost těchto dokladů a kanálů pro jejich vytváření, bezpečnostní ochranné prvky, sdílení a verifikaci. Velký význam tohoto kroku vidíme v oboru zasílatelství, neboť zasílatel jako inženýr dopravy často na základě elektronických informací vystavuje celou řadu dokladů, které pak musí dávat ke kontrole a odsouhlasení svým zákazníkům či jejich partnerům; digitalizací jak samotné tvorby, tak i sdílení těchto informací a dokladů dojde nejen k úspoře nákladů a času, ale i k zjednodušení a vyšší ochraně před zneužitím při přenosu dat a informací.

3. Vedel by ste nám povedať, či sa nové eFTi nariadenie týka aj systému eCMR, ktorú prijalo mnoho európskych krajín?
Nařízení eFTi je mimo jiné univerzální normou pro fungování všech skupin podnikání v rámci EU, spadají tedy do něj logicky i (například) systémy e-CMR či e-TIR. Tyto systémy jsou však již v běhu, a výhodou digitalizace je i projektovaná kompatibilita jednotlivých systémů, takže ohrožení běžícího systému e-CMR či slibně se rozbíhajícího e-TIR se není třeba obávat. Horší to však může být u projektů (kam oba bezesporu patří), které překračují hranice EU; nebudou-li do procesu digitalizace postupně – například cestou pomoci při implementaci příslušných postupů – vtahovány i sousední / okolní země, bude třeba počítat – a již se počítá – při cestě nákladu přes hranici EU také s náhradní, tedy klasickou papírovou formou dokladu jako základního nástroje komunikace s příslušnými kontrolními orgány. V rámci EU lze však počítat se 100% penetrací e-CMR nejpozději k datu uplatnění zásad nařízení eFTi. 

4. Digitalizácia nákladnej dopravy a logistiky naberá na obrátkach, aj najmä vďaka súčasnej pandemickej situácii. Myslíte si, že úspešná implementácia inovácií zefektívni logistiku a procesy v nej?
Smyslem každé inovace podobného typu jsou samozřejmě zvýšení efektivity a spolehlivosti fungování systému. To vedle vlny ekologizace bylo a je nosnou konstrukcí všech současných projektů jak v rámci Průmyslu 4.0, tak také Logistiky 4.0. A ano, dá se říci „díky pandemické situaci“ a překážkám, které zavedeným postupům nastavila, se tyto projekty dávají do pohybu vyšší rychlostí. Pandemie svými omezeními pohybu a tedy vyšší potřebě remote komunikace se zajištěným a chráněným výsledkem sice nebyla spouštěčem většiny změn, ale určitě podstatným urychlovačem; a co je velmi překvapivé, mnohé tyto změny jsou již natolik daleko  a intenzívní, že je nebude možné zastavit ani po odeznění pandemie a návratu výroby a logistiky do normálního stavu.
Tento nezvratný proces je však zároveň  třeba velice rychle „usadit“ v nejširším okruhu uživatelů bez ohledu na jejich progres v zavádění nových komunikačních a řídících technologií, protože jestli existuje nějaký nový prvek v procesu digitalizace, tak je to zcela a bezvýhradně univerzální působnost systému v celé šíři fungování společnosti, bezpodmínečné zapojení všech bez ohledu na jejich vůli či chuť se zapojit včetně penetrace do nejsoukromější úrovně života společnosti. A zapomínat nesmíme i na intenzívní hledání spolehlivých způsobů ochrany takového plošného vlivu…


Asociácia zasielateľov a logistiky českej republiky je popredným združením v dopravnom priemysle Českej republiky. Člen FIATA, aktívny spolupracovník ďalších podobných zväzov a skupín v krajine, ale aj v zahraničí. Hlavnými cieľmi sú: slúžiť našim členom (185+) s najaktuálnejšími informáciami z tohto odvetvia, poskytovať právnu podporu a v neposlednom rade pomáhať školám pri ich výučbe, a to tak pri poskytovaní materiálu, ako aj pri osobnej prítomnosti počas vyučovacích hodín v nich.

www.svazspedice.cz
  • n