n
16. marca 2022

Interview with Marián Šarišský

Marián Šarišský v súčasnosti pôsobí ako Operations a Logistics manager v Dedoles a jeho hlavnou zodpovednosťou je návrh intralogistických systémov a riešení. Jeho zázemie pozostáva z 20-ročných skúseností v oblasti logistiky výrobných skladov, FMCG potravinových reťazcov, logistiky poslednej míle, e-commerce a ako konzultant/poradca pre externú/internú logistiku a Industry 4.0.
Pri zakladaní nových skladov, ako aj pri každom malom procese spája technické znalosti s LEAN metodikami a dopĺňa ich o najlepšie možné technológie súčasnosti. Od prvého zberu dát a analýzy, cez návrhy a dynamické simulácie až po úspešnú implementáciu, pričom zhromažďuje ten najlepší možný tím, aby všetko úspešne zrealizoval.

1. V čom spočíva náplň práce Operations and Logistic Managera v úspešnej firme akou je Dedoles?
Jedná sa o navrhovanie celého komplexného riešenia pre sklad ako aj procesov v ňom. Nie je možné iba skopírovať sklad ako predvolenú šablónu a nastaviť ho s univerzálnymi parametrami. Je nevyhnutné poznať detailne firmu, jej špecifiká, komplexné dáta, interné a externé vplyvy. Odvíja sa to hlavne od detailov ako množstvo aktívnych SKU, veľkosti a objemy tovarov, počtov kusov v balení, počtom kusov v krabici a na palete. Spoľahlivosť dodávateľa priamo určuje proces kontroly na príjme. A nakupované množstvá zase spôsob uloženia v sklade. Počet kusov tovaru v krabici a kapacita vychystávacích pozícií priamo ovplyvňujú ako nadrobno chcem rozkladať zásobu po sklade. A akým spôsobom vychystávať. Obrátka, objem a typ tovarov zase určujú typ samotných skladových a vychystávacích pozícií. Samozrejme je nutné určiť ten najvhodnejší spôsob pre danú konkrétnu firmu tak, aby sa nevytvárali nechcené straty. Vždy, keď je použité to isté riešenie pre veľmi rozdielne produkty alebo firmy, vytvára to automaticky stratu. Preto to musí byť riešenie urobené na mieru pre danú firmu a to aj s ohľadom na budúci vývoj, čo je jeden z najdôležitejších faktorov. Navrhovanie riešenia spočíva v analýze dát a všetkých dostupných vplyvov. Preto tým najdôležitejším sú tie správne a presné podklady vrátane predikcie. Samozrejme, vhodne zvoliť automatizáciu sa takisto odvíja od vyššie spomenutého, čo tvorí druhú časť práce. Následne po príprave riešenia je potrebné sklad a procesy v ňom riadiť a preto tretia časť práce spočíva v správnom návrhu riadiaceho systému skladu a jeho algoritmov.
 
2. Čo bolo impulzom pre automatizáciu skladu a ako ste ju v Dedolese riešili?
Dedoles prešiel za posledné roky obrovskou zmenou. Ešte pred tromi rokmi sme posielali našim zákazníkom približne 3 000 objednávok denne, v roku 2021 sme už pripravovali kapacity na 60 000 objednávok, a tak inteligentne riadený sklad na väčšom priestore bol pre nás nevyhnutnosťou. Podobne ako v iných firmách, ktoré prudko rastú a expandujú, aj u nás rýchlo rástlo portfólio produktov, menili sa ich rozmery a množstvá. To si vyžadovalo väčšie skladové priestory, s ktorými sa úmerne zväčšovali aj vzdialenosti vykonávaných intralogistických skladových úkonov, čo by mohlo spôsobiť zvyšovanie nákladov. Preto sme museli celý koncept skladovania a vychystávania objednávok zmeniť.
Potrebovali sme efektívne kontrolovať a triediť tovar už na príjme, aby mohol byť následne naskladnený tak, aby sa dal čo najefektívnejšie vyberať a dopĺňať tzv. vychystávaciu zónu (tzn. časť skladu, kde sa zbierajú zákazníkmi objednané tovarové položky a kompletizujú do objednávky na zabalenie). Tá mala byť 2,5-krát väčšia ako v predchádzajúcom sklade, preto sme potrebovali rýchlejšie a úspornejšie prekonávať väčšie vzdialenosti – a to sa dá len za pomoci využitia najmodernejších technológií. Časť z nich bolo potrebné len správne vybrať, iné boli navrhnuté priamo na mieru. To všetko by nebolo možné bez na mieru naprogramovaného sofistikovaného riadenia práce a strojov.

3. Ako vyzerali investície do vášho nového skladu?
Investícia do technológií musí mať v prvom rade ekonomický zmysel a rýchlu návratnosť, dôležitý je správny návrh riešenia, výber správnej technológie a v neposlednom rade aj výber spoľahlivého dodávateľa. Investície do nových priestorov s plochou viac ako 15 tis. m2sme rozdelili do troch kategórií.
1.       Tzv. nevyhnutné investície sú naviazané na celkový priestor a procesy v súvislosti s plánovaným výkonom skladu a veľkosťou budúcich zásob. Jednalo sa o 65 % investícií, z ktorých 55 % bolo spojených iba s rastúcou veľkosťou zásob (paletové regále, palety a vozíky) a 45 % so zväčšovaním prevádzky s ohľadom na budúci vývoj.
2.       Technologické investície boli na úrovni 30 % a zahrňovali vývoj riadiaceho systému a automatizácie a inovácie.
3.        A nakoniec 5% investícií bolo spojených s neustálym zlepšovaním pracovných podmienok.

4. Aké ukazovatele považujete za najdôležitejšie pre správne fungovanie skladu v e-commerce?
Určite najdôležitejšie je vedieť správne predikovať budúce predaje tovarov. Ak by sme vychádzali iba z momentálnych predajov, tak kým stihneme zareagovať napr. na sviatok Valentína, už bude aj po ňom. Zmena rozloženia tovarov vie priniesť v intralogistike až 25 % zvýšenie výkonu. Preto je dôležité dobre poznať budúce predaje a mať správne umiestnený tovar. V tomto sa predikcie e-commerce skladov od výrobných a automotive skladov líšia asi najviac. Výkyvy v e-commerce sú neporovnateľne väčšie.
Samozrejme druhým najsilnejším faktorom v e-commerce sklade je práve celkový potrebný výkon skladu. Riešenie sa musí stavať na ten najvyšší výkon potrebný v období pred Vianocami a s ohľadom na nasledujúce roky. Ibaže po zvyšok roka tento požadovaný výkon značne kolíše a vie klesnúť aj na štvrtinu. Preto je potrebné správne reagovať na túto novú potrebu správnym vyvážením a vyťažením všetkých zdrojov. V Dedolese sme už v minulosti dynamicky presúvali zdroje riadiacim systémom a v tomto novom sklade tomu nebude inak.

5. Ako vyzerá automatizovaný sklad e-shopu?
Aby sme mohli výrobky čo najskôr doručiť zákazníkom, už v roku 2020 sme zaviedli v logistike rôzne zlepšenia a sofistikované riadenie ľudskej práce. V sklade využívame napríklad zrkadlenie skladových zásob, klastrové vychystávanie či dynamický slotting. Zrkadlenie spočíva v tom, že položky, ktoré patria medzi bestellery, nie sú v sklade iba na jednom mieste, ale vo viacerých zónach. Zároveň dynamický slotting pomáha s určením, kde je optimálne miesto pre uskladnenie konkrétneho tovaru. Rozloženie skladových položiek totiž nie je statické, ale mení sa podľa sezóny, vývoja objednávok a ich položiek. Systém na základe analýzy obrátkovosti vypočíta, kde je najefektívnejšie konkrétny tovar umiestniť.
K efektívnejšiemu vychystávaniu objednávok napokon pomáha metóda generovania klastrov, kedy sa zoskupujú objednávky s rovnakou prioritou a ich jednotlivé položky sa nachádzajú blízko seba. Vďaka tomu sa skladník nemusí pohybovať po celom priestore skladu, typy tovarov, ktoré sa najčastejšie spolu nachádzajú v objednávkach, má „po ruke“. Príbuzné položky sa vzhľadom na ich rozloženie na skladových pozíciách združujú do pracovného zadania pre jedného operátora – skladníka. Jednou cestou teda zvládne vybaviť viacero objednávok naraz. Inteligentný systém pripravuje zoznamy pre niekoľkých pracovníkov súčasne, ktorých aj riadi a naviguje v sklade prostredníctvom ručného skenovacieho zariadenia v reálnom čase.
V Dedolese využívame technológiu digitálnych dvojčiat, ktorá patri medzi trendy štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky. V praxi to vyzerá tak, že systém vytvára virtuálnu kópiu celého skladu, vďaka ktorej má každá skladová pozícia, ako aj skladová zóna, svoje vlastné digitálne dvojča – vlastného autonómneho informačného agenta (softvérovú mikro-aplikáciu). Takéto digitálne dvojčatá skladových pozícií pomáhajú pri príprave plánov vyskladňovania, keďže presne zaznamenávajú, aké typy položiek a v akých počtoch sa na pozíciách v sklade nachádzajú a ako sa na nich menia rezervácie od zákazníkov, čo sa využíva pri plánovaní vyskladnenia tovaru v reálnom čase. Digitálne dvojčatá okrem toho v rámci skladu sledujú počty dostupných zásob, objemovú kapacitu každej pozície, skladových zón a celého skladu. Ide o pohyblivé parametre, ktoré sa následne zohľadňujú pri naskladňovaní. V každý moment teda presne vidíme voľnú zásobu a zároveň aj spotrebu každého tovaru, čo nám umožňuje efektívnejšie nakupovať.


Dedoles je slovenská firma, ktorá sa zameriava na predaj originálneho oblečenia. Dnes dosahuje miliónové tržby a pôsobí v 21 krajinách Európy. V rámci svojej expanzie sa v minulom roku presťahovala do nových skladovo-logistických priestorov a v 1,5 ha sklade využíva najmodernejšie technológie. Aký význam majú skladové a logistické procesy v úspešnej a expandujúcej firme porozprával M. Šarišský, Operation and Logistics Manager v Dedolese.

www.dedoles.sk
  • n