navstevnici

  • Nájdite riešenie všetkých logistických výziev, ktorým vaše podnikanie čelí!
  • Najlepšie prostredie na networking s kľúčovými hráčmi na trhu
  • Tri dni intenzívnych obchodných príležitostí a rýchle osobné stretnutia s VYSTAVOVATEĽMI
  • Na výstave WORLD OF FREIGHT EXPO nájdete širokú ponuku prednášok a fór plných informácií, ktoré vás dostanú z akýchkoľvek pochybností o trhu.
  • ODBORNÍCI A ŠPECIALISTI - WORLD OF FREIGHT EXPO podporuje stretnutie predstaviteľov verejného a súkromného sektora s cieľom diskutovať o rôznych otázkach týkajúcich sa trhu.
  • KONFERENCIE – Debaty a prednášky týkajúce sa kľúčových problémov odvetvia s odborníkmi a TOP manažérmi z rôznych odvetví

MIESTO KONANIA

Incheba Expo
Viedenská cesta 7
851 01 Bratislava
Slovakia

KONTAKTUJTE NÁS

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.