n
23. augusta 2021

Interview with Marek Greško a Róbert Dusík


Pán Marek Greško sa venuje outsourcingu IT už od roku 2011 a pán Róbert Dusík pracoval takmer šesť rokov ako nezávislý pracovník IT – softvérový inžinier vo Viedni.
Dnes zastávajú riadiacu funkciu v poprednej spoločnosti poskytujúcej služby outsourcingu IT – 𝗧𝗜𝗧𝗔𝗡𝗦 𝗳𝗿𝗲𝗲𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲𝗿𝘀.


1. Digitalizácia zažíva boom vo všetkých priemyselných odvetviach. Ako je na tom momentálne trh s IT pracovníkmi?
Aktuálne na Slovenskom trhu prebieha masívna digitalizácia, ktorá bola spustená vďaka pandémii a nutnosti spoločností digitalizovať svoje služby. Spoločnosti presúvajú svoje služby z kamenných predajní do online priestoru, aby boli bližšie ku svojim koncovým zákazníkom. Na druhej strane spoločnosti, ktoré už predtým fungovali v online modernizujú a zdokonaľujú svoje online služby. Vznikajú nové  a zložitejšie aplikácie/systémy čo má za následok väčšie nároky na SW, HW, bezpečnosť, dáta a jednoducho na celé IT … . Digitalizácia samozrejme neprebieha len na Slovensku, ale na globálnej úrovni. Tieto všetky udalosti výrazne zmenili trh s IT pracovníkmi na Slovensku a myslím, že aj globálne teda celosvetovo. Aktuálne je dopyt po IT špecialistoch/IT freelanceroch obrovský a dokonca o 100% vyšší ako tomu bolo ešte pred pandémiou. S možnosťou pôsobiť na projektoch REMOTE z HOME-OFFICE, sa začal trh s IT pracovníkmi globalizovať. Znamená to, že Slovenské spoločnosti sa viac otvorili IT špecialistom aj z okolitých krajín ako napr. Ukrajina, Srbsko, Maďarsko, a netrvajú neoblomne na pôsobení IT špecialistov ON-SITE priamo v ich priestoroch. Tento mechanizmus funguje samozrejme aj opačne tzn., že napr. Rakúske, Nemecké, Švajčiarske spoločnosti nemajú problém spolupracovať so Slovenskými alebo Českými IT špecialistami, ktorý vedia pôsobiť na projekte z HOME-OFFICE. Samozrejme IT špecialistov je stále nedostatok ako tomu bolo aj doteraz, a práve preto sme tu my TITANI, ktorí vieme kde a ako máme týchto IT špecialistov nájsť. Teraz, ale budeme vedieť hľadať IT špecialistov aj v okolitých krajinách, pretože už nie je nutnosť pôsobenia IT špecialistu lokálne u daného zákazníka.
[Marek Greško, zakladateľ TITANS freelancers]
 
2. Má tento segment potenciál ďalej rásť? Je toto budúcnosť?
Záujem firiem o IT outsourcing rastie. V porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali nárast dopytu po IT  freelanceroch o 100%. Toto správanie súvisí s  rastúcim trendom firiem fungovať viac projektovo. Po dokončení projektu chcú zúžiť  alebo rozpustiť projektový tím a ponechať si len kapacity na udržiavanie a rozvoj dokončeného riešenia. Firmy už nebudujú veľmi rozsiahle IT oddelenia. Rastie záujem o dynamický  prenájom tímu na obdobie, keď ho potrebujú.
Tvrdenie, že freelanceri nie sú vhodní na dlhodobú spoluprácu už dávno neplatí. Outsourcovaní špecialisti dokážu firmám pomáhať dlhodobo a bez akýchkoľvek rizík. Hlavne, ak za nimi stojí silný partner, ktorý má  v oblasti IT outsourcingu pevné zázemie a klientom garantuje stabilitu. Firmy, ktoré boli presvedčené, že jediná možnosť ako rozšíriť kapacity na projekte je formou interných zamestnancov, tak menia svoj  názor. Nemalú časť projektového tímu dnes dopĺňajú práve o freelancerov.
Z dlhodobého horizontu očakávame ďalší nárast záujmu o IT outsourcing. Firmám prináša takáto spolupráca nové možnosti riadenia tímov. Vďaka freelancerom vedia jednoducho a rýchlo rozšíriť IT tím o skúsených špecialistov a zároveň veľmi rýchlo  tieto kapacity z tímu vypustiť.
Pre jasnú predstavu o rýchlosti – minulý mesiac sme pomohli jednému z našich klientov doplniť tím o 4 seniorných Java programátorov a 2 ICT analytikov behom 10 dní od zadania požiadavky k nástupu na projekt. Tento proces trvá štandardnou cestou náboru zamestnancov 6 – 8 mesiacov. Pri projekte s termínom odovzdania o 6 mesiacov je takýto postup nereálny.
Na príklade je krásne vidieť, ako rýchlo dokáže firma posilniť svoj IT tím a dokončiť kľúčový projekt v stanovenom čase. To je iba jedna z  výhod, ktoré firmám prináša IT outsourcing. Predstavte si, že potrebujete rozšíriť projekt o nového IT špecialistu. Čo všetko pre to potrebujete urobiť? Vytvoriť požiadavku, urobiť predvýber vhodných kandidátov, zrealizovať  pohovory, doladiť podmienky, podpísať zmluvu,  pripraviť HW…V prípade spolupráce s nami Vám stačí zadať požiadavku a my sa postaráme o zvyšok. Okrem bližšej špecifikácie Vašich potrieb, predvýberu kandidátov, dohodnutia podmienok a zazmluvnenia, dohliadame na  bezproblémovú spoluprácu medzi Vami a freelancerom. My sme taktiež ako mediátor prítomný aj na všetkých pohovoroch s kandidátmi, finálne rozhodnutie je ale vždy na Vás – zákazníkovi. Celý proces je transparentný, odborný, komunikačne priamy a hlavne rýchly. Takáto spolupráca šetrí čas aj  náklady a Vy sa môžete sústrediť na váš biznis. 
[Róbert Dusík, zakladateľ TITANS freelancers]
Prenájom IT špecialistov dáva spoločnostiam možnosť prenajať si konzultanta na časový úsek, po ktorý ho skutočne potrebujú napr. prenajať si IT testera len dobu 3 mesiacov kedy prebieha fáza testovania. Dáva spoločnostiam slobodu a flexibilitu. Prenájom IT špecialistov rieši z časti aj problém s ich nedostatkom, lebo keď skončí projekt je opäť IT špecialista k dispozícii pre inú spoločnosť. A teda nezostáva v jednej spoločnosti a tá keď pre neho nemá ďalší projekt tak ho neblokuje pre inú spoločnosť, ktorá by ho potrebovala. Tiež tým, že IT špecialista freelancer behom 2 rokov pôsobí v priemere na 2 až 3 projektoch naberá aj viac skúseností od viacerých spoločností kde pôsobil. Odnáša si z každého projektu to čo u daného zákazníka fungovalo a naopak čo nefungovala. Preto sú freelanceri väčšinou viac ostrielaní praxou a teda je o nich aktuálne aj väčší záujem. Keď ale porovnám obdobie keď  sme začínali cca 8 rokov dozadu a dnes tak sa tento segment posunul výrazne dopredu. Ak by som to mal vyjadriť číselne tak za 8 rokov je to cca 160% nárast záujmu spoločností práve o prenájom IT špecialistov. Každým ďalším rokom očakávam nárast a vyšší záujem o cca ďalších 10 až 20%.
[Marek Greško, zakladateľ TITANS freelancers]
 
3. TITANS má podľa najnovších informácií dosah na 11-tisíc IT špecialistov. Akým spôsobom má spoločnosť na nich dosah a odkiaľ IT špecialisti sú?
Za viac než osem rokov nášho pôsobenia v IT OUTSOURCINGu sme s našim TITANovským prístupom, korektnou spoluprácou, jasnou komunikáciou, spoluorganizovaním top IT konferencií,  web portálom a projektovou ponukou, náborovými aktivitami, šírením freelance osvety a ďalšími IT aktivitami oslovili a zaujali desaťtisíce IT špecialistov a vytvorili sme tak veľkú komunitu ľudí – IT odborníkov zo všetkých oblastí IT sektoru, ktorí majú záujem o potenciálnu spoluprácu, o informácie ohľadom nových projektov v ich doméne, o novinkách z IT freelance sveta a pod.
Títo špecialisti nás denne oslovujú a chcú byť informovaní o projektových novinkách a ponukách. Týmto spôsobom sa postupne zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac, z roka na rok formovala a budovala silná „armáda“ ľudí s reálnym a dobrovoľným záujmom o spoluprácu a komunikáciu výsledkom čoho je dnešný stav – databáza IT špecialistov, aktívnych i potenciálnych TITANov, s ktorými pravidelne a otvorene komunikujeme. Väčšina špecialistov, s ktorými sme doposiaľ komunikovali a sme s nimi v kontakte, sú ľu dia zo Slovenska alebo Česka. Ostatnú časť tvoria prevažne ľudia iných EU národnosti.
[Róbert Dusík, zakladateľ TITANS freelancers]
 
4. Aký vplyv má pandémia na outsourcing a aká je vaša stratégia pre blízku budúcnosť?
Keď mám porovnať to, čo bolo pred pandémiou a počas nej tak sa zmenilo viacero vecí. Pohovory aktuálne prebiehajú výhradne formou online komunikačných nástrojov, zákazníci teda netrvajú na osobnom pohovore ako to bolo predtým. Pred pandémiou Slovenské spoločnosti požadovali, aby  špecialista pôsobil na projekte väčšinou formou on-site. Dochádzalo tak k nesúladu medzi ponukou a dopytom. Freelanceri vyhľadávali off-site projekty a firmy chceli do tímov  špecialistov, ktorí budú v tíme fyzicky prítomní.  Aktuálne sa táto požiadavka slovenských spoločností aj vzhľadom na pandémiu zmenila.  Počas nútených home-officov firmy zistili, že  vedia plnohodnotne a dokonca efektívnejšie realizovať IT projekty formou off-site spoluprác. To prilákalo na náš trh ďalších šikovných  freelancerov z okolitých krajín. Čo by pred pandémiou nebolo možné. Po skončení pandémie, čo verím že bude už čoskoro, sa väčšina vecí dúfam už nevráti do stavu aký bol pred pandémiou tzn. spoločnosti síce budú preferovať osobný pohovor, ale ak to náhodou možné nebude, budú súhlasiť bez problémov aj s online pohovormi. Spoločnosti budú tiež viac otvorené pôsobeniu na projekte z HOME-OFFICE a bude vždy na preferencii daného IT špecialistu, čo mu viac vyhovuje. Nedostatok IT špecialistov bude narastať ako aj konkurenčný boj o nich. Toto všetko je len hnacou silou pre prenájom IT špecialistov a ďalší medzinárodný rozmach nášho segmentu.
[Marek Greško, zakladateľ TITANS freelancers]
 
 
TITANS freelancers je jedným z popredných nezávislých poskytovateľov IT služieb v oblasti outsourcingu IT špecialistov. Ak potrebujete pružne prispôsobovať veľkosť vašich IT kapacít, zvyšovať výkonnosť vášho IT oddelenia alebo znižovať mzdové náklady, TITANS freelancers vám ponúka prvú pomoc pre vaše IT projekty.

www.titans.sk

  • n